Маємо гарну новину: до команди фахівців КЦ АВМ долучилась Катерина Дудка. Пані Катерина має більше 25 років професійного досвіду, з них понад двадцять — у сфері надання консалтингових послуг. Дванадцять вона років працювала в одній з аудиторських компаній Великої четвірки (PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst & Young та KPMG) у відділі консультування з підвищення ефективності бізнесу, а останні 3,5 роки — у проєкті Міжнародної фінансової корпорації (IFC) «Розвиток молочної галузі України», два з яких — у партнерстві з АВМ.

Катерина Дудка спеціалізується на процесах фінансового обліку та звітності (МСФЗ), планування та бюджетування, управлінського обліку, управління ефективністю (КПІ). Вона є досвідченим менеджером проєктів зі здатністю створювати ефективну команду та досягати поставлених результатів.

У партнерському проєкті IFC та АВМ «Розвиток молочної галузі України» вона управляла розробкою та впровадженням елементів Референтної моделі молочної ферми за процесами «Планування», «Облік та звітність», «Управління персоналом».

Під час реалізації проєкту «Розвиток молочної галузі України» з молочними фермами та господарствами було з’ясовано, що більшість цих підприємств мають потребу в розвитку та підвищенні рівня зрілості функцій планування, обліку та звітності, управління кадрами та управління ефективністю. Тому керівництво АВМ вирішило підсилити команду консультантів компетенціями за цими напрямками та процесами в особі пані Катерини.

Для підприємств молочної галузі може бути корисним її багатий досвід у розробці, впровадженні та консультаційній підтримці:

 • Системи планування, бюджетування, управлінської звітності, управління ефективністю:
  • політики, процеси, регламенти, шаблони, алгоритми
  • формування стратегічних цілей та бізнес-плану
  • визначення та каскадування КПІ (ключових показників ефективності) від стратегічних до КПІ підрозділів та персональних
  • моніторинг КПІ на основі управлінської звітності та прив’язка до КПІ мотиваційних інструментів
  • аналіз показників господарської діяльності та визначенні неефективних витрат, процесів, надання рекомендацій щодо їх оптимізації
  • моделі та методики визначення собівартості продукції, аналіз витрат та собівартості
 • Системи фінансового обліку та звітності:
  • запровадження облікової методології на базі Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ)
  • зближення фінансового та управлінського обліку
  • процедури прискорення закриття періоду та підвищення оперативності облікової інформації для управління
  • методики та процедури визначення справедливої вартості сільськогосподарської продукції та біологічних активів на основі МСФЗ
  • підвищення фінансової грамотності нефінансових менеджерів
 • Системи управління персоналом:
  • організаційне планування
  • процедури та інструменти оцінки і мотивації персоналу, в т. ч. на базі КПІ
  • проведення оцінки та аналізу залученості персоналу та можливі варіанти рішень на основі цієї оцінки
  • проведення оцінки задоволеності та мотивуючих факторів персоналу

Додамо, що Катерина Дудка у ході реалізації проєкту IFC «Розвиток молочної галузі України» виступала тренером під час спільних з КЦ АВМ навчальних програм для виробників молока, а також представляла результати роботи під час щорічних міжнародних конгресів. Зокрема під час останнього передвоєнного конгресу вона презентувала «Рішення для ефективної внутрішньої організації молочної ферми на базі референтної моделі молочної ферми» та «Українські та міжнародні стандарти обліку і як вибудувати шлях від обліку до аналітики для прийняття рішень».

Консультаційний центр АВМ (КЦ АВМ) створено в 2012 році з метою вивчення та ефективного впровадження передового досвіду світового виробництва молока. В КЦ АВМ працюють експерти, що надають послуги з технологічного, кормового та ветеринарного супроводу МТФ. Середній показник річної продуктивності господарств-клієнтів КЦ АВМ становить понад 8500 кг молока на корову. КЦ АВМ з 2020 року є набувачем референтної моделі молочної ферми, що розроблена Світовим банком Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC). КЦ АВМ є надійним партнером світових організацій IFC, Safoso, USAID, FAO, EBRD та інших.

Контактна особа: Лотоцький Валерій — директор КЦ АВМ +38 097 3 951 221 lototskyy@ukr.net